martes, 1 de agosto de 2017

Les famílies ja tenen les claus

Les famílies ja han accedit als habitatges de protecció oficial de Sant Ferran de Formentera que formen part del projecte "Life Reusing Posidonia", promogut per l'Insitut Balear de l'Habitatge (IBAVI). Aquest projecte, que neix l'abril de 2010, posa en marxa un prototip de construcció amb mesures mediambientals pioneres a les Illes Balears.  

La presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, el president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, i el conseller de Territori, Energia i Movilitat, Marc Pons han lliurat les claus a les famílies. Encara queda per adjudicar un habitatge adaptat, reservat per a sol·licitants amb necessitats especials, i un d'altre que està en tràmit d'adjudicació. Es tracta del primer edifici plurifamiliar de classe energètica A a les Illes Balears. S'han construït sobre un solar aportat pel Consell de Formentera i l'IBAVI i és un prototip de construcció eficient que ha obtingut l'ajuda europea del programa "Life+ 2012". Aquest projecte, anomenat de governança ambiental, està finançat per la Unió Europea a través del programa marc "Life Posidonia" i s'encarrega de recollir les dades del procés de construcció dels habitatges i fer un seguiment dels consums. Aquestes dades serviran de model per desenvolupar les futures normes de construcció eficient a Europa. 

Les característiques principals d'aquest projecte són la reutilització de la posidonia oceànica seca com a aïllament tèrmic i la utilització durant la construcció de residus com els palets d'obra, els àrids de l'excavació i fusteries de segona mà, evitant al màxim el formigó armat, productes derivats del petroli i el PVC. Aquesta reutilització de materials i la utilització d'elements el més ecològics possible ha permès reduir un 50% la contaminació durant el procés de construcció i un 50% els residus d'obres. D'aquesta forma, amb la reutilització, s'ha aconseguit reduïr les emissions de CO₂. 

Està previst que amb aquest projecte els habitatges puguin reduir un 75% el consum d'energia de l'immoble durant la seva vida útil i un 60% el consum d'aigua. Per aquests motius els adjudicataris s'han compromés en el seu contracte de lloguer a fer consums responsables, a facilitar el seguiment de les dades de consum i a fer un ús sostenible de l'habitatge. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario