lunes, 25 de septiembre de 2017

Posidònia seca a la coberta d'un habitatge: el procés

En els 14 Habitatges de Protecció Pública de Sant Ferran promoguts per l'IBAVI hem utilitzat la posidònia oceànica seca com a material de construcció tal com es feia abans aprofitant les seves propietats com a aïllant tèrmic.

L'ús de la posidònia com a aïllant és possible gràcies a les bombolles d'aire que conté en el seu interior. Però a més, és un dels residus locals més abundants que trobem a Formentera. El volum excedent anual de posidònia, d'uns 400mᶟ, permetria aïllar tota l'obra nova de la illa.

Planta protegida

Per evitar dubtes, la posidònia és una planta protegida i el seu ús requereix del permís del Servei de Protecció d'Espècies autonòmic. La recollida s'ha realitzat per part de l'empresa concessionària del manteniment de la platja i s'ha limitat exclusivament a les zones en les quals el material acumulat sobre la sorra de les platges excedeix la quantitat necessària per mantenir l'equilibri de l'ecosistema dunar costaner i s'han pres les màximes precaucions per no afectar l'ecosistema dunar, sota la supervisió dels tècnics de Medi ambient del Consell de Formentera.

La recollida il·legal de posidònia és una falta multada amb 3.000 euros.Assajos amb la UIB

La posidònia no requereix tractament artificial, ja que la sal de la mar actua com a conservant i biocida. Encara així, per comprovar el seu bon funcionament vàrem realitzar tres assajos diferents en col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears (UIB). El resultat va ser un èxit.

El primer assaig va ser mitjançant dos sensors datalogger PCE - HT 71.

El segon, mitjançant un forn d'assecat comparant els resultats amb poliestirè expandit.

I el tercer, mitjançant un mesurador de flux de calor seguint les especificacions de la norma UNEIX 8301. L'aïllament de posidònia seca proporciona una O: 0, 2936 W / m2 ° C i Λ: 0,044 W/mK per a una densitat de 185Kg / m3 i 16cm d'espessor.

El procés

Una vegada concedits els permisos pertinents i realitzats els assajos amb la UIB, vàrem procedir a realitzar la coberta. Per a això es varen repartir dues bosses de 10kg per m2 de coberta i el material es va estendre amb els peus.

La compactació per aconseguir 185kg/m3 es va realitzar manualment, estrenyent amb peus i mans les fulles entre els palés que formen la subestructura on es clavaren els taulers OSB.

Després es va impermeabilitzar amb EPDM i es va protegir amb lloses de pedra de marès muntades en sec com a paviment.

L'olor a mar va impregnar l'obra durant tot el procés!
martes, 5 de septiembre de 2017

La posidònia oceànica com a material de construcció

Saps quin ha estat l'ús tradicional de la posidònia oceànica?

1- En agricultura, com a abonament i material que afavoreix l’esponjament de les terres de cultiu excessivament argilenques

2- En ramaderia com a jaç d'animals

3- Com a material de construcció, aïllant tèrmic, com s'utilitzava fa anys.

Nosaltres ens acollim al punt 3. Per això el nostre projecte es diu #LifeReusingPosidonia. Hem utilitzat la posidònia oceànica seca com a material de construcció, tal com es feia abans, aprofitant les seves propietats com a aïllant tèrmic.

Per què defensam que és bona idea usar la posidònia per a la construcció?

Primera raó:
Perquè s'aprofiten els recursos naturals que tenim a mà, sense necessitat de transportar-los de fora de l’illa. Això implica reduir el consum de matèries primeres no renovables i reduir l'emissió de CO2.Segona raó:
Perquè es recupera el seu ús tradicional com a aïllant tèrmic. Fa anys, es construïa amb bigues de fusta i creueres, generalment de savina, sobre les quals es dipositava una capa d'uns 20-30 cm d'espessor de posidònia. A continuació es cobria amb una mescla de cendra i calç que s'obtenia dels residus del forn de calç i finalment es cobria amb una capa d'argila. Encara avui, podem veure cases tradicionals de Formentera fetes així. Reutilitzam i avançam.Tercera raó:
Perquè s'aprofita el material de la retirada controlada de la posidònia sense perjudicar el medi ambient, ja que no s'ha d'oblidar que és necessària per mantenir l'ecosistema dunar de les platges! A Formentera l'excedent és tan elevat que el seu apilament és un problema, per la qual cosa cal donar-li un ús.Aquestes són tres de les raons per les quals creiem que utilitzar la posidònia oceànica #esunabonaidea. Ho hem demostrat en els 14 Habitatges de Protecció Pública a Formentera.

Ajuda'ns a donar a conèixer el projecte i a contagiar una construcció eficient i responsable!