martes, 5 de septiembre de 2017

La posidònia oceànica com a material de construcció

Saps quin ha estat l'ús tradicional de la posidònia oceànica?

1- En agricultura, com a abonament i material que afavoreix l’esponjament de les terres de cultiu excessivament argilenques

2- En ramaderia com a jaç d'animals

3- Com a material de construcció, aïllant tèrmic, com s'utilitzava fa anys.

Nosaltres ens acollim al punt 3. Per això el nostre projecte es diu #LifeReusingPosidonia. Hem utilitzat la posidònia oceànica seca com a material de construcció, tal com es feia abans, aprofitant les seves propietats com a aïllant tèrmic.

Per què defensam que és bona idea usar la posidònia per a la construcció?

Primera raó:
Perquè s'aprofiten els recursos naturals que tenim a mà, sense necessitat de transportar-los de fora de l’illa. Això implica reduir el consum de matèries primeres no renovables i reduir l'emissió de CO2.Segona raó:
Perquè es recupera el seu ús tradicional com a aïllant tèrmic. Fa anys, es construïa amb bigues de fusta i creueres, generalment de savina, sobre les quals es dipositava una capa d'uns 20-30 cm d'espessor de posidònia. A continuació es cobria amb una mescla de cendra i calç que s'obtenia dels residus del forn de calç i finalment es cobria amb una capa d'argila. Encara avui, podem veure cases tradicionals de Formentera fetes així. Reutilitzam i avançam.Tercera raó:
Perquè s'aprofita el material de la retirada controlada de la posidònia sense perjudicar el medi ambient, ja que no s'ha d'oblidar que és necessària per mantenir l'ecosistema dunar de les platges! A Formentera l'excedent és tan elevat que el seu apilament és un problema, per la qual cosa cal donar-li un ús.Aquestes són tres de les raons per les quals creiem que utilitzar la posidònia oceànica #esunabonaidea. Ho hem demostrat en els 14 Habitatges de Protecció Pública a Formentera.

Ajuda'ns a donar a conèixer el projecte i a contagiar una construcció eficient i responsable!

No hay comentarios:

Publicar un comentario