miércoles, 23 de agosto de 2017

Life Reusing Posidonia, resum del projecte

Life Reusing Posidònia és un projecte de gobernança ambiental pioner a les Illes Balears, nascut a l'abril de 2010, que fomenta l'ús de materials locals i/o ecològics per a la construcció eficient. Entre aquests materials destaquen la posidònia seca com a aïllant tèrmic, la reutilització de fusteries de segona mà, la pedra de marès, la ceràmica artesanal o l'ús de calç com a alternativa al ciment, a fi de col·laborar activament amb el compliment dels objectius de l'Estratègia Europa 2020 mitjançant un exemple de projecte d'adaptació al canvi climàtic (Climate Change Adaptation Project).

El Govern dels Illes Balears, a través de l'IBAVI (Institut Balear de l'Habitatge), i en col·laboració amb la Direcció general d'Energia i Canvi Climàtic, ha rebut una subvenció europea valorada en 754.012€ del programa LIFE+2012 que ha permès la construcció de 14 habitatges de protecció pública a Sant Ferran, a Formentera. Les claus ja varen ser lliurades a les famílies i aquestes tenen l'honor de viure en els primers habitatges de classe energètica A de tota les Balears. A dia d'avui, existeix la possibilitat de visitar un dels habitatges tant per a grups d'estudiants, administracions públiques, com per a associacions.

La posidònia com a element de construcció 

La posidònia oceànica és una planta endèmica del Mar Mediterrani i entre Formentera i Eivissa es troba la praderia més gran, declarada patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l'any 1999.

Quan la posidònia arriba a les platges a causa del seu cicle natural, s'asseca amb l'exposició al sol. Podria semblar que, arribats a aquest punt, perd el seu valor. No obstant això, Life Reusing Posidònia treballa perquè la seva vida no acabi aquí i se li atorgui un valor per part de l'imaginari col·lectiu.

Life Reusing Posidònia no cerca promocionar les cases construïdes amb materials alternatius, sinó fomentar l'ús de dits materials per a la construcció, mostrant al món que sí és possible edificar habitatges plurifamiliares sent responsables amb el medi ambient. La reducció d'un 50% d'emissions de CO2 durant la fabricació, un 75% durant la seva vida útil, un 60% en el consum d'aigua i un 50% en la producció de residus, contribueixen a disminuir la petjada ecològica que deixa la urbanització i redunda en el nostre propi confort.

L'aposta de la Unió Europea per aquest ambiciós projecte respon a una demanda global de la societat, que necessita, en tots els seus vessants, reduir l'impacte mediambiental per frenar el canvi climàtic. Els 14 habitatges de Life Reusing Posidònia són la primera passa d'una realitat que ha de començar a generalitzar-se en el futur més proper. Una realitat on la construcció eficient prengui la davantera.


martes, 1 de agosto de 2017

Les famílies ja tenen les claus

Les famílies ja han accedit als habitatges de protecció oficial de Sant Ferran de Formentera que formen part del projecte "Life Reusing Posidonia", promogut per l'Insitut Balear de l'Habitatge (IBAVI). Aquest projecte, que neix l'abril de 2010, posa en marxa un prototip de construcció amb mesures mediambientals pioneres a les Illes Balears.  

La presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, el president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, i el conseller de Territori, Energia i Movilitat, Marc Pons han lliurat les claus a les famílies. Encara queda per adjudicar un habitatge adaptat, reservat per a sol·licitants amb necessitats especials, i un d'altre que està en tràmit d'adjudicació. Es tracta del primer edifici plurifamiliar de classe energètica A a les Illes Balears. S'han construït sobre un solar aportat pel Consell de Formentera i l'IBAVI i és un prototip de construcció eficient que ha obtingut l'ajuda europea del programa "Life+ 2012". Aquest projecte, anomenat de governança ambiental, està finançat per la Unió Europea a través del programa marc "Life Posidonia" i s'encarrega de recollir les dades del procés de construcció dels habitatges i fer un seguiment dels consums. Aquestes dades serviran de model per desenvolupar les futures normes de construcció eficient a Europa. 

Les característiques principals d'aquest projecte són la reutilització de la posidonia oceànica seca com a aïllament tèrmic i la utilització durant la construcció de residus com els palets d'obra, els àrids de l'excavació i fusteries de segona mà, evitant al màxim el formigó armat, productes derivats del petroli i el PVC. Aquesta reutilització de materials i la utilització d'elements el més ecològics possible ha permès reduir un 50% la contaminació durant el procés de construcció i un 50% els residus d'obres. D'aquesta forma, amb la reutilització, s'ha aconseguit reduïr les emissions de CO₂. 

Està previst que amb aquest projecte els habitatges puguin reduir un 75% el consum d'energia de l'immoble durant la seva vida útil i un 60% el consum d'aigua. Per aquests motius els adjudicataris s'han compromés en el seu contracte de lloguer a fer consums responsables, a facilitar el seguiment de les dades de consum i a fer un ús sostenible de l'habitatge.